"" קורס להנחיית קבוצות כתיבה


קורס להכשרת
מנחי סדנאות כתיבה *

 
בהנחיית ריבה פרי, ביבליותרפיסטית ופסיכותרפיסטית M.A.
 

   בשנת הלימודים 2021-22 הקורס להנחיית קבוצות כתיבה *
ישולב בתוך קורס ביבליותרפיה | כתיבה תרפיה שנתי
לפרטים לחצו כאן
 
בקורס נלמד כיצד להנחות קבוצת כתיבה באופן המעניק למשתתפים בהן מרחב בטוח ומיטיב, אשר יאפשר התמסרות נינוחה לתהליכי הכתיבה האישיים של כל משתתף, בתוך קבוצה מכילה ותומכת, כאשר במרחב הבטוח מוזמנים המשתתפים לנסות ולהתנסות, לחפש ולגשש, להתקרב ולהתרחק, לגעת במילים ובתכנים באופן חופשי ככל הניתן, תוך כדי השהייה והשעיה של הצנזורה הפנימית והביקורת האישית והספרותית.  

נלמד כיצד לאפשר לכל משתתף לחפש את דרכו האישית, את סגנון הכתיבה המייחד אותו, את קולו האותנטי,  ואת יחסי הגומלין המתאימים לו עם תהליכי הכתיבה שלו. המנחה ילמד כיצד ליצור מרחב קבוצתי אשר יאפשר לכל משתתף לחוות  תהליך אישי מאד של כתיבה כאשר הקבוצה מוזמנת להאזין ולהגיב להיבטים השונים של חוויית הכתיבה ולתוצרי הכתיבה של המשתתפים ללא ביקורת.

נלמד כי תפקיד המנחה הוא ליצור מרחב בטוח המעודד דרגות חדשות של חופש פנימי; להציע למשתתפים דרכים שונות למציאת קולם האישי ולהקשבה לו ותרגילים וטכניקות אשר יסייעו להם להתנסות בהנחת הקול האישי על הדף בדרכים מגוונות; להזמינם לבדוק את מידת הדיוק בה הכתיבה מבטאת את הקול האישי ולשתף אחרים בחוויית הכתיבה ובתוצריה; לאפשר שיחה על הקשיים, השמחות והתובנות שהכתיבה האישית כרוכה בהם, ודיון בשאלות נוספות העולות מתוך תהליכי כתיבה.

בהתבסס על העקרונות והנושאים שפורטו לעיל, הקורס יעסוק:
א. ברציונל התיאורטי  עליו מבוססת הגישה להנחיית קבוצות כתיבה.
ב.  במיומנויות הנחיה המכוונת ליצירת בטחון בקבוצה ובמנחה באמצעות אמפטיה וקבלה, הנחיה המעוררת סקרנות, מעודדת ומאפשרת משחקיות, מעשירה ומגרה יצירתיות, המעמידה את הכותב ואת קולו הפנימי במרכז, הנחייה שאין בה חשש להיות בעמדה "לא יודעת" והיא נמנעת מביקורתיות. 
ג. במגוון רחב של טכניקות ותרגילים לגירוי ועידוד סוגים שונים של כתיבה – ארגז כלים יצירתי ומאפשר להנחיית סדנת כתיבה.
ד. בהתנסות אישית של המשתתפים בתהליך כתיבה אישי, והתבוננות בתהליך האישי בהקשר של הנלמד בקורס.
v. בהנחיית הקבוצה במהלך הקורס ע"י המשתתפים כסימולציה המאפשרת התנסות בחוויית ההנחיה וקבלת משוב עליה.
ו. בדיון בדרכים להקמתה של קבוצת כתיבה, בניית המפגשים, הנחיית סדנת כתיבה שבועית לעומת סדנא מרוכזת.
ה. בהדרכה למשתתפים אשר מנחים סדנאות כתיבה בפועל או אלה שיעזו ליזום להנחות סדנא כזו במהלך הקורס.

 
 בשנת הלימודים 2021-22 הקורס להנחיית קבוצות כתיבה *
ישולב בתוך קורס ביבליותרפיה | כתיבה תרפיה שנתי
לפרטים לחצו כאן 
 

 
 
הקורס  מיועד גם למנחי קבוצות ו/או סדנאות כתיבה, וגם למי שמעולם לא הנחה, אבל מעוניין לעשות זאת.
                         
 
דף הבית טלפון