"" הרצאה ביום עיון "על הכתיבה" במכללת דוד ילין: הכתיבה כבית
 על האיכויות התירפויטיות של עצם מעשה הכתיבה:


הכתיבה כבית


ריבה פרי   

 יום עיון "על הכתיבה"
המסלול לביבליותרפיה, מכללת דוד ילין, נובמבר 2017

 


 

דף הבית טלפון